Ons Flevogebouw

Sinds december 2012 is BEMOG gevestigd in het prachtige monumentale Flevogebouw. Het markante gebouw uit de 19e eeuw is gelegen aan de oostzijde van het centrum van Zwolle. Na een ingrijpende verbouwing in 2012, heeft het gebouw een moderne uitstraling en duurzaam karakter gekregen. Het prachtige verbouwde pand is een van de meest duurzame kantoorgebouwen geworden. Wij zijn trots om u het Flevogebouw te presenteren.

Geschiedenis

Het Flevogebouw is in 1897 naar het ontwerp van stadsarchitect J.L. van Essen gebouwd als Ambachtschool en ook als zodanig tot 1939 in gebruik geweest. Rond 1940 heeft de Rijksdienst IJsselmeerpolders haar intrek genomen in het pand. Zij was belast met de uitvoering van de aanleg van Flevoland. Hieraan dankt het pand dan ook zijn naam.

Als de dienst in 1974 verhuist naar Lelystad neemt de gemeente Zwolle haar intrek in het gebouw met de dienst Openbare Werken. In die periode vindt er ook een ingrijpende verbouwing plaats en wordt de kapconstructie volledig vernieuwd.

Als in 2000 de gemeente verhuist naar het nieuwe stadskantoor aan het Lubeckplein komt het pand beschikbaar voor een nieuwe invulling. In die periode wordt het pand tijdelijk verhuurd aan diverse instellingen.

Ontwikkeling

Vanuit haar wens om een eigen kantoor te ontwikkelen start BEMOG medio 2011 met de ontwikkeling van haar huis. Architectenbureau 19 Het Atelier wordt gevraagd om van de twee verdiepingen een voor BEMOG duurzaam en modern kantoor te ontwerpen. Als blijkt dat al te forse ingrepen in de dakconstructie voor de monumentencommissie te ver gaan ontstaat uiteindelijk het plan met de huidige verschijningsvorm van het pand. Passend bij de huidige moderne tijd wordt er in het ontwerpstadium contact gelegd met Seinen Energie Solutions. Zij stellen een advies op om het kantoorpand zo energiezuinig en duurzaam mogelijk te maken met goede toekomstwaarde en in ieder geval CO2 neutraal.

Ook in Den Haag wordt dit opgemerkt en worden we middels een subsidie gestimuleerd om tot de koplopers in Nederland te gaan behoren als het gaat om de transitie van oude kantoorpanden naar Energieneutraal. Dit past precies in onze doelstelling in de dagelijkse praktijk om energiezuinige en energie neutrale woningen te ontwikkelen.

Duurzaamheid & energieneutraal

Het resultaat is een kantoor van circa 1.900 m2 met 30 werkplekken en de nodige ontvangst en vergaderruimten. Een CO2 neutraal kantoor betekend dat we geen gasaansluiting in het pand hebben. Het is dus all electric. De benodigde energie die nodig is voor de verwarming, koeling ventilatie en het verbruik voor bijvoorbeeld de verlichting, computer etc. zullen worden opgewekt door een 100-tal zonnepanelen. Indien de zon geen genoeg elektriciteit oplevert zal de benodigde stroom groen worden ingekocht.

Alle verwarming (en koeling) wordt geleverd door een zogenaamde lucht-lucht warmtepomp. Deze installatie is gecombineerd met het ventilatiesysteem om op die manier een perfecte luchtkwaliteit te garanderen die zorgt voor optimale werkomstandigheden. Verder is het kantoor voorzien van energiezuinige- en ledverlichting en zijn de buitenmuren en het dak meer dan goed geïsoleerd.

bekijk video