Over Bemog

We zijn een onafhankelijke, middelgrote en landelijk opererende projectontwikkelaar. We zijn uniek in het op een onderscheidende wijze vorm en inhoud geven aan de ordening van woon- en leefomgeving. Wij halen onze inspiratie uit de wensen van onze klanten en houden rekening met wat er gaande is in de maatschappij. De menselijke maat en factor staan daarbij steeds centraal.

Brochure BEMOG

Missie

Onze missie is aansprekende vastgoedprojecten te ontwikkelen, te financieren en te beheren in de koop - en huursector voor zowel consumenten als organisaties. Onze projecten dragen positief bij aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en gebruikers. Wij streven hierbij naar een optimale balans tussen de sociaalmaatschappelijke, economische en ecologische waarden binnen onze projecten.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn betrouwbaar, onafhankelijk en betrokken. Deze kernwaarden zijn verankerd in onze organisatie en geven weer waar we voor staan. Het zijn onze principes voor de manier waarop wij werken, hoe wij met onze opdrachtgevers en medewerkers omgaan en hoe wij in de maatschappij staan.

Organisatie

Wij zijn heel trots op ons zelf ontwikkelde, duurzame kantoor in Zwolle. Dit kantoor is onze basis van waaruit wij landelijk actief zijn met onze projecten. Dankzij onze platte organisatiestructuur komen beslissingen vlot tot stand. Wij werken met hoogopgeleide enthousiaste collega’s, die zowel commercieel als technisch een prima strategische partner zijn. Wij komen graag met u in contact om samen aan een mooie toekomst te bouwen!

Bemog ondersteunt